Στεργίου, Ελάτε στη Γεύση
  
Εταιρικά Νέα
Μέτρα για την πρόληψη κατά του Covid-19
Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι εφαρμόζουμε πιστά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, βάσει των πιστοποιημένων πρότυπων ISO 22.000:2005, ISO 9.001:2015, ISO 14.001:2015, GMPs & GDPs που ακολουθούμε, ανεξαρτήτως της εμφάνισης του SARS-CoV-2 και επιπλέον: 1. Το προσωπικό μας, δεν έχει ταξιδέψει πρόσφατα σε γνωστή χώρα με τοπική μετάδοση Covid-19 και δεν έχει έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες. 2. Έχουμε προβεί στην ενημέρωση όλου του προσωπικού μας για τα μέτρα προφύλαξης και για την έγκαιρη ειδοποίηση μας σε περίπτωση ύπαρξης ύποπτων συμπτωμάτων. 3. Οι αρμόδιοι διευθυντές των τμημάτων μας, μεριμνούν για την διασφάλιση του ότι μόνο υγιείς εργαζόμενοι εργάζονται στην εταιρεία μας. 4. Γίνεται ευρεία χρήση απορρυπαντικών, κατάλληλων απολυμαντικών και προστατευτικού εξοπλισμού (γάντια, μάσκες, κλπ.) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής και όχι μόνο διαδικασίας. 5. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, παρακαλούμε δείτε συνημμένο σχετικό δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ, για την μη μεταδοτικότητα του SARS-CoV-2 μέσω τροφίμων. Επιπλέον έχουμε εντείνει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς μας, ακολουθούμε τις οδηγίες των επίσημων φορέων και προσαρμοζόμαστε με σοβαρότητα τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε. Δελτίο τύπου ΕΦΕΤ 13.3.2020


« Πίσω
Στεργίου ΑΕΒΕ 2007 - 9          Sitemap