Στεργίου, Ελάτε στη Γεύση
  
Εταιρικά Νέα
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 & 14001:2015
Καλύπτοντας τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με ISO 9.001:2015 για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει. Παράλληλα με την υπάρχουσα πιστοποίηση κατά ISO 22.000:2005 για την ασφάλεια των προϊόντων μας, ολοκληρώνει την διασφάλιση σας σε κάθε σας επιλογή. Παράλληλα, έχοντας πετύχει τους στόχους της για την κάλυψη των περιβαλλοντικών ορίων που έχει θέσει, πιστοποιήθηκε και με ISO 14.001:2015. Η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, η ανακύκλωση, η μείωση της απαιτούμενης ενέργειας και γενικότερα η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας παραμένουν στόχοι υψηλής προτεραιότητας και πλέον είναι πιστοποιημένοι με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.

« Πίσω
Στεργίου ΑΕΒΕ 2007 - 9          Sitemap