Στεργίου, Ελάτε στη Γεύση
  
Εταιρικά Νέα
Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & 14001
Καλύπτοντας τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με ISO 9.001:2015 για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει. Παράλληλα, έχοντας πετύχει τους στόχους της για την κάλυψη των περιβαλλοντικών ορίων που έχει θέσει, πιστοποιήθηκε με ISO 14.001:2015. Η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, η ανακύκλωση, η μείωση της απαιτούμενης ενέργειας και γενικότερα η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας παραμένουν στόχοι υψηλής προτεραιότητας και πλέον είναι πιστοποιημένοι με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.

« Πίσω
Στεργίου ΑΕΒΕ 2007 - 9          Sitemap