Στεργίου, Ελάτε στη Γεύση
  
Στόχοι
Στόχοι
•   Διατήρηση της ηγετικής μας θέσης σε ανοιχτές, κλειστές αγορές και χώρους μαζικής εστίασης.
•   Επέκταση του δικτύου διάθεσης των προϊόντων μας πανελλαδικά.
•   Ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μέσα από τις καθημερινές του δραστηριότητες.
•   Διατήρηση της υψηλής παρεχόμενης ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία.
•   Διατήρηση των οικονομιών κλίμακας για την επίτευξη χαμηλών τιμών.
•   Συνέπεια και εξυπηρέτηση σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.


Οργάνωση
Η Εταιρεία μας είναι οργανωμένη, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ακόμη και στις πιο δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες.
Η σημαντική εμπειρία των στελεχών μας, τόσο στον τομέα έρευνας και παραγωγής, όσο και στον τομέα των δικτύων πωλήσεων και διανομών, και πάνω απ' όλα η αγάπη για τη δουλειά μας, εξασφαλίζει την εγγυημένη ανοδική μας πορεία.


Ανθρώπινο Δυναμικό
Μια άριστη πυραμίδα στελεχιακού και εργατικού δυναμικού τουλάχιστον 200 ατόμων, συγκροτημένο σε αντίστοιχα τμήματα διοίκησης και παραγωγής, άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο στο αντικείμενό του, με υψηλή τεχνογνωσία, αποτελεί τη βάση ανάπτυξής μας.
Στεργίου ΑΕΒΕ 2007 - 9          Sitemap